Iedereen is welkom bij AvaSport. Van beginnende speler tot vergevorderde speler. Van zeer prestatieve speler tot recreatieve speler. Op elk gebied heb ik in de afgelopen jaren ervaring opgedaan om jou zo goed mogelijk te begeleiden.


Wat ik wil bijdragen met mijn lessen is dat je (nog meer) gaat houden van het spelletje. Het wel of niet winnen, het individuele (single) of juiste het samenwerken (dubbel). Door meer dan 17 jaar ervaring heb ik in de loop der jaren verschillende doeltreffende lesmethodes ontwikkeld. Wij proberen de lessen zoveel mogelijk op maat te maken. Dit betekent dat we voor elke leerling een individueel lesplan proberen op te stellen om het gestreefde doel te realiseren, en zo een optimale progressie te boeken.

De visie van AvaSport is dat tennis & padel draait om het aanpassend vermogen tijdens het spel. We hebben te maken met verschillende ondergronden, verschillende tegenstanders en verschillende aankomende ballen, kortom meer dan 1000 verschillende forehands, backhanden enz. De aankomende bal bepaalt dus eigenlijk voor een groot gedeelte de keuze van je vertrekkende bal (shot options). Daarom vind ik het van belang dat de leerling zo snel mogelijk in staat is om de bal heen en weer te spelen met een andere leerling. Dit draagt niet alleen bij aan de intensiteit, techniek, tactiek maar vooral het aanpassend vermogen van de leerling. Daarnaast zorgt dit voor meer plezier in het tennisspel en wordt het leuker om vrij te spelen.

Ook is Tenniskids zeer van belang, dit is een tennisprogramma van de KNLTB voor kinderen t/m 14 jaar. Ik geef dan ook les volgens de richtlijnen van Tenniskids. AvaSport biedt lessen aan in alle doelgroepen dit zijn: blauw, rood, oranje en groen.

Probeer naast het volgen van tennisles ook minimaal 1 keer vrij te spelen om zo het geleerde eigen te maken, dit zal het leerproces aanzienlijk versnellen.

Ik ontvang graag meer informatie